Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Vinh thông báo kế hoạch tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1, năm 2020:

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN

1. Nhận hồ sơ: Từ  ngày ra Thông báo đến hết ngày 06/5/2020.

Lệ phí xử lý hồ sơ và học phí: Theo quy định của Trường Đại học Vinh.

2. Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 11/5/2020 đến 17/5/2020.

(Thời gian xét tuyển cụ thể của từng chuyên ngành sẽ được thông báo tới ứng viên).

3. Địa điểm xét tuyển: Trường Đại học Vinh

4. Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ:

Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Vinh

+ Địa chỉ: Tầng 4 Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh, số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

+ Điện thoại: 0947.089789 (ThS Nguyễn Thị Hải Sinh);

+ Email: nhsinh@gmail.com)

Ứng viên có thể tải hồ sơ tuyển sinh trên Cổng Thông tin điện tử Trường Đại học Vinh ở địa chỉ http://vinhuni.edu.vn/tuyen-sinh/sau-dai-hoc và liên lạc với ThS Nguyễn Thị Hải Sinh để được cung cấp định hướng nghiên cứu cho nghiên cứu sinh.

Trường Đại học Vinh trân trọng thông báo!

Thông báo TS NCS đợt 1 năm 2020.pdf

Hồ sơ dự tuyển.docx

Mẫu bài luận.doc