Ngày 06 tháng 3 năm 2020, Phòng Đào tạo Sau đại học đã thông báo tổ chức buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Đỗ Thanh Thùy

Tên đề tài luận án: Khảo sát quá trình lan truyền xung cực ngắn trong sợi quang tinh thể

Chuyên ngành: Quang học

Mã số:              9440110

Địa điểm:     Phòng họp tầng 6, Nhà điều hành, Trường Đại học Vinh (182 Lê Duẩn, Vinh, Nghệ An).

Thời gian:    Từ 08h00 ngày 21 tháng 03 năm 2020.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phòng Đào tạo Sau đại học quyết định tạm hoãn lịch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Đỗ Thanh Thùy.

Xin trân trọng thông báo!