Để thuận tiện cho các học viên Cao học Khóa 25 chuẩn bị bảo vệ luận văn Thạc sĩ, Phòng Đào tạo Sau đại học xin thông báo danh mục các giấy tờ chuẩn bị cho bảo vệ luận văn Thạc sĩ Khóa 25

 

danh_muc_giay_to_bao_ve_luan_van_k25.doc

don_xin_bao_ve_luan_van.doc

ly_lich_khoa_hoc.doc