Trường Đại học Vinh xin thông báo!

Do các thầy cô khoa Giáo dục chính trị bận lịch bảo vệ luận văn của Khóa 23, các lớp Triết học tuần từ 18-20/8/2017 tạm nghỉ.

Lịch học mới bắt đầu từ ngày 25/8/2017, chi tiết sẽ thông báo trên Website của Trường.

Trân trọng!