Thông báo!

Để phục vụ tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2017. 

Nhà trường tạm hoãn lịch học cao học Khóa 24 tuần 24 (15/9-17/9/2017)

Tuần sau (18/9-24/9/2017) học bình thường.

Trân trọng!