Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Hiền 

Tên luận án: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của quả các cây gội nước (Anphanamixis polystachya), xà cừ (Khaya senegalensis) xoan (Melia azedarach) thuộc họ Xoan (Meliaceae) ở Việt Nam

Chuyên ngành:  Hóa hữu cơ

 Mã số: 944 01 14

 Họ tên người hướng dẫn:   

 1. PGS.TS Vũ Đình Hoàng

 2. PGS.TS Hoàng Văn Lựu

Luận án Vũ Thị Hiền.zip