TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 21

NĂM HỌC 2016 - 2017

(Từ ngày 23/01/2017 đến ngày 29/01/2017)

 Thời gianBuổi sángBuổi chiềuGhi chúTrực lãnh đạo

Thứ Hai

23/01/2017

-8h00 – Họp phòng

-14h00 - Bảo vệ lluận án Tiến sĩ cấp cơ sở, chuyên ngành Quang học của NCS Thái Đình Trung

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Ba

24/01/2017

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Tư

25/01/2017

- Trực phát văn bằng chứng chỉ

 

Đ/c Nhâm

Đ/c Thành

Đ/c Tứ

Thứ Năm

26/01/2017

Nghỉ Tết âm lịch

Nghỉ Tết âm lịch

 

Thứ Sáu

27/01/2017

Nghỉ Tết âm lịch

Nghỉ Tết âm lịch

Thứ Bảy

28/01/2017

Nghỉ Tết âm lịch

Nghỉ Tết âm lịch

 

 

 

Chủ Nhật

29/01/2017

Nghỉ Tết âm lịch

Nghỉ Tết âm lịch

 

  • Cả tuần

· Xử lý học vụ cho học viên K24

· Kiểm tra hồ sơ sau bảo vệ Tiến sĩ