Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức buổi chấm luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS Nguyễn Ngọc Phú

Về đề tài: Con người trung nghĩa trong văn học nhà nho Nam Bộ nửa sau thế kỷ XIX.

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Mã số: 9.22.01.21

Địa điểm:  Tầng 4, nhà A1, Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, Nghệ An

Thời gian: 8 h00 ngày 06 tháng 03 năm 2018

Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.