Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2018
09:31 20/01/2017

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Trương Thị Dung

              BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   TRƯNG ĐẠI HỌVINH                                 Độc lp - Tự do - Hạnh phúc

                                      

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN

           Trường Đại học Vinh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán cho nghiên cứu sinh Trương Thị Dung.

          Về đề tài: Tổ chức hoạt động học tập môn Toán cho học sinh THPT theo hướng bồi dưỡng năng lực phát hiện các quy luật toán học.      

          Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

          Mã số: 62.14.01.11

          Thời gian: 08 giờ 00 ngày  17  tháng  02  năm 2017

            Địa điểm: Phòng họp A, Nhà A1, Trường Đại học Vinh, 182,  Lê Duẩn, Thành phố Vinh tỉnh Nghệ An.

           Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.

                                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Phòng Đào tạo Sau đại học. 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: sdh@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Nguyễn Đình Nhâm - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.