Thứ hai, ngày 21 tháng 5 năm 2018
09:24 20/01/2017

Thông báo bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hoàng Anh

              BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   TRƯNG ĐẠI HỌVINH                                 Độc lp - Tự do - Hạnh phúc

                                      

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN

           Trường Đại học Vinh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ cho nghiên cứu sinh Trần Hoàng Anh.

            Về đề tài: Nghiên cứu từ ngữ nghề nghiệp nghề cá vùng Đồng Tháp Mười .      

          Chuyên ngành: Lý luận ngôn ngữ

          Mã số: 62.22.01.01

          Thời gian: 08 giờ 00 ngày  12  tháng  02  năm 2017

        Địa điểm: Phòng họp A, Nhà A1, Trường Đại học Vinh, 182,  Lê Duẩn, Thành phố Vinh tỉnh Nghệ An.

           Kính mời các thầy giáo, cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên quan tâm tới dự.

                                                                    PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Phòng Đào tạo Sau đại học. 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3855452 Fax: (038)3855269 Email: sdh@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS.TS Nguyễn Đình Nhâm - Trưởng phòng
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.